Grodziska Grupa Rowerowa / Ubezpieczenie PZU „Bezpieczny Rowerzysta”

Kolejna wyprawa już za:

Z roku na rok przybywa liczba rowerzystów poruszająca się po drogach. Jednocześnie przybywa ścieżek rowerowych, jednak głównym problemem jest fakt, iż nie są one ze sobą powiązane jako jedno nierozerwalne naczynie.

Zdarza się, że w jednej gminie ścieżka rowerowa prowadzi przez całą jej granicę a następnie konieczne jest skorzystanie z drogi wraz z innymi uczestnikami ruchu co niesie za sobą zwiększone ryzyko uczestniczenia w wypadku bądź kolizji.
Z uwagi na fakt, iż sam jestem posiadaczem „dwóch kół” zastanawiałem się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nie da się też ukryć, że wiele osób korzysta z roweru jako głównego środka transportu dojeżdżając do pracy, szkoły czy na uczelnie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń ma w swojej ofercie ubezpieczenie „Bezpieczny Rowerzysta”, dzięki któremu można zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową od następujących ryzyk:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł),
  • odpowiedzialności cywilnej (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200.000 zł),
  • ubezpieczenie bagażu rowerowego (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł),
  • ubezpieczenie casco roweru (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 5.000,00),

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość ubezpieczenia na okres krótszy niż jeden rok np. w związku z organizowaną wyprawą rowerową. Przy organizacji rajdów rowerowych sam wykupywałem taką polisę dla siebie i członków grupy uczestniczących w wyjeździe. Drugą ciekawostką jest fakt, iż ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wymieniony w polisie, który wcale nie musi być właścicielem roweru, może być tylko jego użytkownikiem.


W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci wyliczenia składki ubezpieczeniowej proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Poniżej załączam ogólne warunku ubezpieczenia.