Ubezpieczenia i Bankowość / Doradztwo bankowe

Doradztwo bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Doradztwo bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – wybór zewnętrznych źródeł finansowania. Pozyskując finansowanie przez klientów indywidualnych lub instytucjonalnych konieczny jest odpowiedni jego wybór. W zależności od rodzaju transakcji finansowanie wniesione może zostać jako kapitał własny lub kapitał obcy.

Moim celem po wcześniejszym przeanalizowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej i formalno-prawnej klienta jest dobór odpowiedniego źródła finansowania tak aby w dalszym ciągu zachowana została płynność finansowa, w przypadku realizacji inwestycji nastąpiło jej pomyśle zakończenie.

Doradzam w pozyskiwaniu finansowania z następujących źródeł:

  1. Kredyty obrotowe,
  2. Kredyty inwestycyjne,
  3. Leasing,
  4. Faktoring,
  5. Gwarancje bankowe,
  6. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków UE
  7. Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych