Ubezpieczenia i Bankowość / Przygotowanie biznesplanu

Biznesplan – to dokument, narzędzie które wykorzystywane jest przy ocenie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest to dokument, który wykorzystywany jest do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty bankowe, środki unijne itp.) ale nie zawsze. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych nauczyły mnie spojrzenia na inwestycje przez pryzmat zwiększenia rentowności firmy oraz wykorzystania jej potencjału. Przed realizacją inwestycji konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytanie jaka jest strategia firmy. Czy ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, a co za tym idzie zwiększeniem kosztów pójdzie zwiększenie sprzedaży i jakie marże ze sprzedaży produktów Firma będzie w stanie wygenerować.

Przygotowywanie biznes planu

Zachęcam przedsiębiorców do przygotowywania biznes planu nawet wtedy, gdy staje się on wewnętrznym dokumentem Firmy i nie jest wymagany jak załącznik np. do wniosku kredytowego. Po części inspiracją była dla mnie książka Robert T. Kiyosaki i Sharon L. Lechter,Bogaty ojciec, biedny ojciec,część II - Kwadrant przepływu pieniędzy, a w szczególności historia, która została opisana została w książce, a którą przedstawiam poniżej.

„Pewnego razu istniała mała, osobliwa wioska. Była ona wspaniałym miejscem do życia, poza jednym problemem. Jeżeli nie padało, wioska nie miała wody. Aby rozwiązać ten problem raz na zawsze, starszyzna wioski postanowiła urządzić przetarg na zorganizowanie stałego zaopatrywania wioski w wodę. Do wykonania tego zadania zgłosiły się dwie osoby i starszyzna przyznała kontrakt im obu. Uważano, że małe współzawodnictwo przyczyni się do utrzymania cen na niskim poziomie i zapewni dodatkowe zabezpieczenie dostaw wody.

Ed, będący pierwszą osobą, z którą podpisano kontrakt, natychmiast udał się po zakup dwóch wiader i zaczął biegać drogą, która prowadziła do odległego o 1,5 km jeziora. Natychmiast też zaczął zarabiać pieniądze, jako że pracował od świtu do zmierzchu, dostarczając wodę przy użyciu dwóch wiader. Wlewał ją do wielkiego betonowego zbiornika, który zbudowała wioska. Każdego ranka musiał wstać, zanim wioska obudziła się, aby zapewnić jej wystarczającą ilość wody. Była to ciężka praca, ale on był bardzo szczęśliwy, zarabiając pieniądze i mając zabezpieczony dla swojego biznesu jeden z dwóch kontraktów.

Zamiast kupować dwa wiadra, aby współzawodniczyć z Edem, Bili opracował plan biznesu, utworzył spółkę, znalazł inwestorów, zatrudnił prezesa i po sześciu miesiącach powrócił z brygadą roboczą. W ciągu roku jego zespół zbudował wielki rurociąg ze stali nierdzewnej, który połączył wioskę z jeziorem.

W trakcie uroczystego uruchomienia rurociągu Bili oświadczył, że jego woda jest czystsza niż woda Eda. Wiedział, że były skargi, iż woda Eda jest zanieczyszczona. Bili obwieścił również, że może dostarczać wiosce wodę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ed mógł dostarczać wodę tylko w dni robocze. Nie pracował w weekendy. Następnie Bili oświadczył, że za tę wyższej jakości wodę i pewniejsze dostawy będzie pobierał 75% mniej niż Ed. Wieś ucieszyła się i natychmiast udała się do kranu rurociągu Billa.

Aby podołać współzawodnictwu, Ed natychmiast obniżył swoją cenę o 75%, kupił dwa wiadra więcej, zastosował pokrywy i zaczął nosić po cztery wiadra. Chcąc sprostać konkurencji, wynajął swoich dwóch synów, aby pomogli mu na nocnej zmianie i w weekendy. Gdy jego chłopcy wyjeżdżali do średniej szkoły, powiedział im:

- Pamiętajcie, że pewnego dnia ten biznes będzie należał do was.

Po skończeniu szkoły jego dwaj synowie z jakiegoś powodu nie powrócili. Ed zatrudnił pracowników do pomocy. Pojawiły się również problemy ze związkami zawodowymi. Związki domagały się wyższych plac, większych uprawnień i żądały, aby członkowie związku nosili tylko po jednym wiadrze.
W międzyczasie Bili zdał sobie sprawę z tego, że jeśli ta wioska potrzebuje wody, inne też jej potrzebują. Zmodyfikował plan biznesu i wyruszył na sprzedaż swojego systemu dostawy wody dla wiosek rozmieszczonych na całym świecie; był to system wysoce wydajny, o niskim koszcie i dostarczający czystą wodę. Bili zarabiał tylko jeden grosz od wiadra dostarczonej wody, ale codziennie dostarczał miliardy wiader wody. Bez względu na to czy pracował, czy też nie, pieniądze wpływały na jego konto bankowe. Bili zbudował rurociąg “dostarczający” mu pieniądze, podobnie jak wodociąg dostarczał wodę mieszkańcom wioski.

Bili żył szczęśliwie i dostatnio, a Ed ciężko pracował do końca swojego życia i zawsze miał problemy finansowe. Koniec.”

Oferta

Jako fachowiec posiadający wiedzę praktyczną z racji pracy w instytucjach finansowych w pionach kredytowych oferuje przygotowanie biznesplanu dla:

  1. Przedsiębiorców indywidualnych,
  2. Spółek osobowych,
  3. Spółek kapitałowych,
  4. Gospodarstw rolnych
  5. bez względu na rodzaj realizowanej inwestycji.

    Osobiście zaangażuje się w pozyskanie finansowania dla nowo powstałych podmiotów starających się o dotację ze środków UE oraz Urzędu Pracy,